Samen Slimmer

De Twentse woningcorporaties Welbions, De Woonplaats en Domijn hebben gezamenlijk gekozen voor de implementatie van de ERP oplossing Dynamics Empire van leverancier cegeka-dsa. Dit project ging onder de naam ’Samen Slimmer’ van start.

Onze aanpak

Een gezamenlijk implementatietraject van Dynamics Empire, op basis van de best practice van de cegeka-dsa. Met als voorwaarde dat de drie woningcorporaties hun eigen identiteit behouden.

Geleverde diensten

Netwerk en systeembeheer
Projectmanagement
Applicatiebeheer
Helpdesk

Onze aanpak

Binnen het project zijn de activiteiten zoveel mogelijk parallel en gezamenlijk met de drie woningcorporaties uitgevoerd. Op deze wijze wordt uniformiteit geborgd en het beoogde synergievoordeel behaald.

Echter, er moest ook ruimte zijn voor de onderlinge verschillen. Daarom is gedurende de looptijd van het project de samenwerking tussen de drie woningcorporaties tijdelijk losgeknipt. Hierdoor ontstond er ruimte voor de klant specifieke inrichting. Deze “knip” was zo laat mogelijk in het project, zodat zoveel mogelijk synergievoordeel werd behaald. Na de “knip” is gekozen voor een dakpansgewijze oplevering waarbij Domijn als eerste werd opgeleverd. Hierna volgden Welbions en De Woonplaats.

De start

Begin 2016 zijn de drie woningcorporaties gestart met de implementatie van het project Samen Slimmer. In de loop van 2017 is het nieuwe primaire systeem Dynamics Empire gefaseerd door elke afzonderlijke woningcorporatie in gebruik genomen.

De werkzaamheden

ITwoon leverde de overall programmamanager voor Samen Slimmer en tevens projectleiders voor enkele deelprojecten zoals de conversie en het bouwen van brieven. Daarnaast adviseerde Systeem- en Netwerkbeheer over de architectuur van de infrastructuur en ondersteunde de Helpdesk bij het creëren en beheren van tijdelijke werkplekken op de projectlocatie.

Voor Domijn gaven de Applicatie Consultants van ITwoon ondersteuning en advies bij onder andere het op elkaar afstemmen van bedrijfsprocessen en het nieuwe systeem, de inrichting van Dynamics Empire, de aansluiting met externe systemen, aanlevering en controles van conversies en het bouwen van brieven

Het resultaat

De drie woningcorporaties zijn achtereenvolgens live gegaan met het systeem. Doordat de kennis gedeeld en opnieuw gebruikt kon worden verliep de livegang steeds soepeler. De intensieve samenwerking heeft ook de banden tussen de betrokken corporatiemedewerkers versterkt en men kan elkaar nu nog steeds vinden voor allerlei samenwerkingen.

Wij werken regelmatig samen met